ספר פרק פסוק
מקץ

וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים:
וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים:
שֶׁמֶן לַמָּאֹר בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים:
אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחֹשֶׁן:

   
שמות פרק כה פסוק ו
Skip Navigation Links.
Collapse שֶׁמֶן לַמָּאֹר שֶׁמֶן לַמָּאֹר
Expand מהי מטרתו של השמן? ממה עשוי שמן זה?מהי מטרתו של השמן? ממה עשוי שמן זה?
Expand מדוע "למאר" כתוב בכתיב חסר?מדוע "למאר" כתוב בכתיב חסר?
Collapse בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים:בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים:
Expand מהי מטרתה של שמן זה? מדוע הוא צריך בשמים?מהי מטרתה של שמן זה? מדוע הוא צריך בשמים?
Expand פירוש "קטרת"פירוש "קטרת"
Expand האם הבשמים היו עבור השמן או עבור הקטרת או עבור שניהם? מה ההבדל בין בשמים לבין סמים?האם הבשמים היו עבור השמן או עבור הקטרת או עבור שניהם? מה ההבדל בין בשמים לבין סמים?
Expand מדוע הוזכרו חומרים אלו בין חומרי הבניין?מדוע הוזכרו חומרים אלו בין חומרי הבניין?
Expand מתי היו מקטירים במשכן?מתי היו מקטירים במשכן?
Expand רמז למספר החומרים שהיו בתרומת המשכןרמז למספר החומרים שהיו בתרומת המשכן
Expand מדרשים ורמזים לחומרים שתרמומדרשים ורמזים לחומרים שתרמו
צור קשר|אודות האתר