ספר פרק פסוק
בהעלותך

וַיֵּרֶד מֹשֶׁה אֶל הָעָם וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: ס
וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר: ס
אָנֹכִי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי:
לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל וְכָל תְּמוּנָה אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וַאֲשֶׁר בָּאָרֶץ מִתָּחַת וַאֲשֶׁר בַּמַּיִם מִתַּחַת לָאָרֶץ:

   
שמות פרק כ פסוק ב
Skip Navigation Links.
Collapse אָנֹכִי אָנֹכִי
Expand מה תיבה זה מביעה?מה תיבה זה מביעה?
Expand מהי מהותו של דיבר זה?מהי מהותו של דיבר זה?
Expand הקדמה למצוות התורה. מדוע דיבר זה הוא ממצוות העשה?הקדמה למצוות התורה. מדוע דיבר זה הוא ממצוות העשה?
Expand מה הקשר בין עשרת הדברות לבין כל מצוות התורה?מה הקשר בין עשרת הדברות לבין כל מצוות התורה?
Collapse יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ
Expand פירוש לשימוש בשמות קודש אלופירוש לשימוש בשמות קודש אלו
Expand למי ה' פונה כאן? מדוע זה כתוב בלשון יחיד ולא "אלוקיכם"?למי ה' פונה כאן? מדוע זה כתוב בלשון יחיד ולא "אלוקיכם"?
Expand עוד בעניין הדיבור הישיר בשתי הדברות הראשונות (ועיין בפסוק הקודם). מדוע לפחות חלק מהדברות חייב להיות באופן ישיר?עוד בעניין הדיבור הישיר בשתי הדברות הראשונות (ועיין בפסוק הקודם). מדוע לפחות חלק מהדברות חייב להיות באופן ישיר?
Collapse אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
Expand מה הקשר בין ההודעה שה' הוא אלוקינו ושהוא אחד, לבין ההוצאה ממצרים?מה הקשר בין ההודעה שה' הוא אלוקינו ושהוא אחד, לבין ההוצאה ממצרים?
Expand מדוע "הוצאתיך" וכו' כתובים בלשון יחיד? מה מילה זו מסמלת?מדוע "הוצאתיך" וכו' כתובים בלשון יחיד? מה מילה זו מסמלת?
Expand מדוע לא מוזכר שה' הוא זה שעשה שמים וארץ, אלא שהוא הוציאנו ממצרים?מדוע לא מוזכר שה' הוא זה שעשה שמים וארץ, אלא שהוא הוציאנו ממצרים?
Collapse מִבֵּית עֲבָדִים מִבֵּית עֲבָדִים
Expand פירוש. מה פיסקה זו מוסיפה על האמור למעלה?פירוש. מה פיסקה זו מוסיפה על האמור למעלה?
Expand מה הקשר בין דיבר זה לבין הדיבר הבא?מה הקשר בין דיבר זה לבין הדיבר הבא?
Expand רמזרמז
Expand יחסם של אומות העולם לעשרת הדברותיחסם של אומות העולם לעשרת הדברות
Expand רמז מפסוק זה שיישכח חטא העגלרמז מפסוק זה שיישכח חטא העגל
Collapse לֹא יִהְיֶה לְךָ לֹא יִהְיֶה לְךָ
Expand מה אנו לומדים מתיבות הפיסקה, ומזה שלא נאמר "לא תעשה לך"? מה כלול באיסור זה?מה אנו לומדים מתיבות הפיסקה, ומזה שלא נאמר "לא תעשה לך"? מה כלול באיסור זה?
Expand מהו ייחודה של מצווה זו ביחס לכל מצוות התורה?מהו ייחודה של מצווה זו ביחס לכל מצוות התורה?
Expand מה הקשר בין דיבר זה לבין הדיבר הקודם?מה הקשר בין דיבר זה לבין הדיבר הקודם?
Expand מדוע נקטה התורה לשון "יהיה" בלשון יחיד?מדוע נקטה התורה לשון "יהיה" בלשון יחיד?
Collapse אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֱלֹהִים אֲחֵרִים
Expand פירוש. מדוע הבלי האלילים נקראים בשם "אלהים אחרים"?פירוש. מדוע הבלי האלילים נקראים בשם "אלהים אחרים"?
Collapse עַל פָּנָי:עַל פָּנָי:
Expand פירוש. מה תיבות אלו מוסיפות על הציווי?פירוש. מה תיבות אלו מוסיפות על הציווי?
Expand איך התרחשה ההתדרדרות של עבודה זרה בעולם?איך התרחשה ההתדרדרות של עבודה זרה בעולם?
Expand מהו הקשר הפנימי בין הדברות הכתובות זו ליד זו על שתי לוחות הברית?מהו הקשר הפנימי בין הדברות הכתובות זו ליד זו על שתי לוחות הברית?
צור קשר|אודות האתר